HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA ZAJĘCIA RODZAJ ZAAWANSOWANIA GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK 16:00 – 17:00 TANIEC NOWOCZESNY
4 – 6 Urzszula Surowiec
17:00 – 18:30 7 – 12
WTOREK 17:00 – 19:00 PLASTYKA
8 – 10 Aleksandra Zimny
18:30 – 19:30 PRÓBA KAPELI
Wiesław Malec
19:30 – 21:00 ZESPÓŁ ŚPIEWACZY WESOŁE KUMOSZKI
ŚRODA 14:15 – 15:00 ZAJĘCIA WOKALNE  zajęcia indywidualne Natalia Wójcik
15:00 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 17:00
17:00 – 17:45
17:45 – 18:30
18:45 – 19:15
19:15 – 19:45
19:45 – 20:15
20:15 – 20:45
CZWARTEK 14:30 – 15:15 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ
zajęcia indywidualne
Krzysztof Ziemiński
16:00 – 16:30
16:00 – 16:30 NAUKA GRY NA PERKUSJI zajęcia indywidualne
Damian Sąsiadek
16:30 – 17:15
17:15 – 18:00
18:00 – 18:45
18:45 – 19:30
16:30 – 17:30 JĘZYK ANGIELSKI grupa początkująca 6 – 8 Klaudia Marek
17:30 – 18:30 8 – 9
18:30 – 19:30 10 – 12
PIĄTEK 13:45 – 14:30 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Katarzyna Szczerbinin
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:45
17:00 – 17:30
17:30 – 18:15
18:15 – 19:00
19:00 – 19:30
19:30 – 20:15
16:00 – 17:00 TANIEC NOWOCZESNY
4 – 6
Urszula Surowiec
 17:00 – 18:30 7 – 12
16:45 – 17:45 PLASTYKA
4 – 5 Stanisława Grabowska
17:45 – 18:45 6 – 7