OFERTA ZAJĘĆ

STUDIO TAŃCA


TANIEC NOWOCZESNY

PRACOWNIA MUZYCZNA


KAPELA LUDOWA


NAUKA GRY: GITARA


NAUKA GRY: PERKUSJA


NAUKA GRY: PIANINO


ZAJĘCIA WOKALNE


ZESPÓŁ ŚPIEWACZY WESOŁE KUMOSZKI

ZAJĘCIA MANUALNE


PRACOWNIA FORM PLASTYCZNYCH


PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

PRACOWNIA JĘZYKOWA


ANGIELSKI

STUDIO TAŃCA


TANIEC NOWOCZESNY

PRACOWNIA MUZYCZNA


NAUKA GRY: GITARA


NAUKA GRY: PERKUSJA


NAUKA GRY: PIANINO


ZAJĘCIA WOKALNE

ZAJĘCIA MANUALNE


PRACOWNIA FORM PLASTYCZNYCH

PRACOWNIA JĘZYKOWA


ANGIELSKI

PRACOWNIA MUZYCZNA


KAPELA LUDOWA


ZESPÓŁ ŚPIEWACZY WESOŁE KUMOSZKI

ZAJĘCIA MANUALNE


PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO