REKRUTACJA NA ZAJĘCIA SEZONU KULTURALNEGO 2023/2024

REKRUTACJA 2023/2024

 

Ogólne zasady rekrutacji

Rzeszowski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, w tym organizuje zajęcia o charakterze warsztatowym tj. zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, sportowe i inne. Zajęcia odbywają się w 19 filiach Rzeszowskiego Domu Kultury na terenie całego miasta Rzeszowa.

Zapisy na zajęcia odbywają się:

 • podczas rekrutacji dla osób kontynuujących, która odbywa się on-line,
 • podczas rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się podczas Dni Otwartych w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury,
 • w ramach wolnych miejsc w poszczególnych filiach Rzeszowskiego Domu Kultury przez cały sezon kulturalny.

Liczba miejsc na zajęcia prowadzone przez Rzeszowski Dom Kultury jest ograniczona i zależy od liczby miejsc w poszczególnych salach zajęciowych.

Pierwszeństwo zapisu mają:

 • osoby uczęszczające na zajęcia w I oraz II semestrze sezonu kulturalnego 2022/2023,
 • następnie osoby zamieszkałe w mieście Rzeszowie,
 • kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Rzeszowa, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana filia Rzeszowskiego Domu Kultury nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Za uczestnictwo w zajęciach pobierane są płatności zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat za zajęcia prowadzone w Rzeszowskim Domu Kultury.

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

1. Rekrutacja dla osób kontynuujących:

 • 4 – 8 września 2023 r. 

2. Rekrutacja uzupełniająca – Dni Otwarte:

 • 12 – 19 września 2023 r.

3. Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych miejsc:

 • cały sezon kulturalny

 

Warunki zapisu

1. Prawidłowe wypełnienie Karty zgłoszenia,

2. Akceptacja Regulaminu zajęć, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych,

3. Terminowe uiszczenie semestralnej opłaty wpisowej:

 • do 8 września 2023 r. – osoby kontynuujące – wpisowe za I semestr
 • do 30 września 2023 r. – pozostałe osoby przyjęte – wpisowe za I semestr
 • od 15 stycznia do 19 stycznia 2024 r. – wpisowe za II semestr
 • do 7 dnia miesiąca – opłaty za karnety na zajęcia za miesiąc, którego karnet dotyczy.

Odpłatności należy dokonywać na konto bankowe filii Rzeszowskiego Domu Kultury, na której prowadzone są wybrane zajęcia. Numery kont bankowych oraz Tabela opłat dostępne są na stronie www.rdk.rzeszow.pl w zakładce Rekrutacja. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się wyłącznie gotówką w filii, do której Uczestnik uczęszcza na zajęcia.

 

Rekrutacja dla osób kontynuujących

1. Rekrutacja dla osób kontynuujących zajęcia odbędzie się w dniach 4 września – 8 września 2023 r.

2. Zapisu jako osoba kontynuująca można dokonać wyłącznie na te zajęcia, na które Uczestnik uczęszczał w I oraz II semestrze sezonu kulturalnego 2022/2023:

 • drogą mailową na adres filii Rzeszowskiego Domu Kultury, której kontynuacja dotyczy (spis adresów mailowych w pt. V.2) UWAGA: do Karty zgłoszeniowej załączyć należy potwierdzenie wpłaty za zajęcia.

3. Jeżeli osoba kontynuująca nie dokona zapisu do dnia 8 września 2023 będzie mogła przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, traci ona jednak możliwość pierwszeństwa zapisu.

 

Rekrutacja uzupełniająca – Dni Otwarte

1. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się podczas Dni Otwartych w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury według poniższego harmonogramu:

 

Dane teleadresowe i numery kont bankowych filii

 • Biała – ul. Kardynała Karola Wojtyły 164
  509 541 087, [email protected]
  nr konta: 72 1020 4391 0000 6902 0181 6966
 • Budziwój – ul. Budziwojska 194
  501 752 764, [email protected]
  nr konta: 70 1020 4391 0000 6002 0181 6958
 • Country – ul. Herbowa 3
  515 409 247, [email protected]
  nr konta: 82 1020 4391 0000 6502 0181 6982
 • Dąbrowskiego – ul. Dąbrowskiego 17
  515 409 251, [email protected]
  nr konta: 34 1020 4391 0000 6502 0208 8961
 • Drabinianka – ul. Strażacka 9
  509 541 087, [email protected]
  nr konta: 77 1020 4391 0000 6702 0181 6974
 • Krynicka – ul. Krynicka 1
  500 226 659, [email protected]
  nr konta: 87 1020 4391 0000 6302 0181 6990
 • Matysówka – ul. Matysowska 99
  573 143 349, [email protected]
  nr konta: 29 1020 4391 0000 6702 0208 8953
 • Mieszka I – ul. Monte Cassino 14
  573 243 350, [email protected]
  nr konta: 91 1020 4391 0000 6102 0181 7113
 • Miłocin – ul. Miłocińska 75
  513 019 105, [email protected]
  nr konta: 86 1020 4391 0000 6302 0181 7105
 • Pobitno – ul. Konfederatów Barskich 43a
  516 121 438, [email protected]
  nr konta: 78 1020 4391 0000 6402 0181 7006
 • Przybyszówka – ul. Dębicka 170
  505 056 993, [email protected]
  nr konta: 83 1020 4391 0000 6202 0181 7014
 • Słocina – ul. Paderewskiego 154
  510 355 747, [email protected]
  nr konta: 88 1020 4391 0000 6002 0181 7022
 • Staromieście – ul. Staromiejska 43a
  17 748 39 50, [email protected]
  nr konta: 90 1020 4391 0000 6902 0181 7030
 • Staroniwa – ul. Staroniwska 46
  518 191 764, [email protected]
  nr konta: 38 1020 4391 0000 6202 0181 7048
 • Widokowa – ul. Widokowa 1
  518 191 764, [email protected]
  nr konta: 86 1020 4391 0000 6602 0181 7055
 • Wilkowyja – ul. Olbrachta 120
  514 404 002, [email protected]
  nr konta: 91 1020 4391 0000 6402 0181 7063
 • Zalesie – ul. Wieniawskiego 84
  515 409 221, [email protected]
  nr konta: 96 1020 4391 0000 6202 0181 7071
 • Załęże – ul. Księdza Jana Stączka 12
  509 541 213, [email protected]
  nr konta: 41 1020 4391 0000 6602 0181 7089
 • Zwięczyca – ul. Beskidzka 6
  508 221 527, [email protected]
  nr konta: 46 1020 4391 0000 6402 0181 7097

 

Dokumentacja rekrutacyjna

TERMINARZ ROKU KULTURALNEGO 2023-2024

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

REGULAMIN ZAJĘĆ RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ZESPOŁÓW TANECZNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ CERAMIKI W RAMACH PRACOWNI FORM PLASTYCZNYCH

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY W SEZONIE KULTURALNYM 2023-2024

TABELA OPŁAT ZA ZAJĘCIA PROWADZONE W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY